odnowa w duchu świętym

spotkania w piątki w Domu Katolickim poprzedzone Mszą Św. o godz. 18.00

krąg apostolstwa
matki bożej pielgrzymującej

spotkania ustalane są wg potrzeb (wcześniejsze info w ogłoszeniach)
pierwszy czwartek miesiąca, Msza Św. o godz. 18.00

krąg biblijny

spotkania w piątki o godz. 18.30 w Domu Katolickim

Franciszkański Zakon Świeckich

spotkania ustalane są wg potrzeb (wcześniejsza informacja w ogłoszeniach)
pierwsza środa miesiąca, Msza Św. o godz. 18.00

ministranci

spotkania w soboty o 9.30 w kościele

schola dziecięca

spotkania w soboty o 9.30 w Domu Katolickim

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY /ksm/

spotkania co drugą sobotę o 17.00 (wcześniejsza informacja w ogłoszeniach)

caritas

spotkania ustalane są wg potrzeb (wcześniejsza informacja w ogłoszeniach)

żywy różaniec

Msza Św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, a po niej zmiana tajemnic różańcowych