Duszpasterze w parafii

Poprzedni proboszczowie:
♦ ks. Ignacy Grzybowski CR (1945-1946) ♦ ks. Seweryn Fikus CR (1946-1947) ♦ ks. Franciszek Lis CR (1947-1954) ♦ ks. Józef Rozalczak CR (1954-1957) ♦ ks. Franciszek Lis CR (1957-1960) ♦ ks. Józef Obuchowski CR (1960-1967) ♦ ks. Henryk Worsowicz CR (1967-1977) ♦ ks. Julian Papież CR (1977-1978) ♦ śp. ks. Marian Wojnicki (1978-2002) ♦ śp. ks. Wojciech Gappa (2002-2017) ♦ ks. Piotr Szczepaniuk (2017-2019)

Z parafii pochodzą:
♦ śp. ks. Jan Dybowski CR ♦ ks. Zbigniew Kozielec CR ♦ ks. Piotr Kozłowski ♦ ks. Andrzej Lemański SAC ♦ ks. Kazimierz Lenkiewicz CR ♦ śp. ks. Bolesław Micewski CR ♦ ks. Stanisław Mikos ♦ ks. Daniel Nowocień SDB ♦ ks. Krzysztof Witwicki ♦ ks. Henryk Worsowicz CR ♦ o. Paweł Szylak OP ♦ s. Teresa Krymowska CR ♦ s. Weronika Krymowska SM ♦ s. Halina Łabonarska CR ♦ s. Anna Semer OCPA ♦ s. Zofia Witkowska CR

Z parafii pochodzą:
♦ śp. ks. Jan Dybowski CR ♦ ks. Zbigniew Kozielec CR ♦ ks. Piotr Kozłowski ♦ ks. Andrzej Lemański SAC ♦ ks. Kazimierz Lenkiewicz CR ♦ śp. ks. Bolesław Micewski CR ♦ ks. Stanisław Mikos ♦ ks. Daniel Nowocień SDB ♦ ks. Krzysztof Witwicki ♦ ks. Henryk Worsowicz CR ♦ s. Teresa Krymowska CR ♦ s. Weronika Krymowska SM ♦ s. Halina Łabonarska CR ♦ s. Anna Semer OCPA ♦ s. Zofia Witkowska CR

Duszpasterze

Poprzedni proboszczowie

  • ks. Ignacy Grzybowski CR (1945-1946)
  • ks. Seweryn Fikus CR (1946-1947)
  • ks. Franciszek Lis CR (1947-1954)
  • ks. Józef Rozalczak CR (1954-1957)
  • ks. Franciszek Lis CR (1957-1960)
  • ks. Józef Obuchowski CR (1960-1967)
  • ks. Henryk Worsowicz CR (1967-1977)
  • ks. Julian Papież CR (1977-1978)
  • ks. Marian Wojnicki (1978-2002)
  • ks. Wojciech Gappa (2002-2017)
  • ks. Piotr Szczepaniuk (2017-2019)

Z parafii pochodzą:

  • śp. ks. Jan Dybowski CR
  • ks. Zbigniew Kozielec CR
  • ks. Piotr Kozłowski,
  • ks. Andrzej Lemański SAC
  • ks. Kazimierz Lenkiewicz CR
  • ks. Bolesław Micewski CR
  • ks. Stanisław Mikos
  • ks. Daniel Nowocień SDB
  • ks. Krzysztof Witwicki
  • ks. Henryk Worsowicz CR
  • o. Paweł Szylak OP
  • s. Teresa Krymowska CR
  • s. Weronika Krymowska SM
  • s. Halina Łabonarska CR
  • s. Anna Semer OCPA
  • s. Zofia Witkowska CR
 kościoły
 kościoły

Kościół Parafiany w Drawsku Pomorskim

Kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, do 1949 r. pw. Najświętszej Maryji Panny,  wybudowany został w stylu późnogotyckim na przełomie XIV i XV wieku.  Wieżę dobudowano pod koniec XV w. Na szczególną uwagę zasługują trzy portale: zachodni największy z 1854 roku oraz dwa boczne ostrołukowe (z południowej i północnej strony), ołtarz główny z 1705 roku, neobarokowe stalle, empory, organy i ambona z 1854 roku, a także witraże w prezbiterium i wieży kościelnej.

Kościół był wielokrotnie odbudowywany po pożarach w 1534 r., 1620 r., 1664 r. i w 1666 r., odnowiony 1710-1712 (wieża), 1722 (mury), restaurowany 1854-1855, 1913-1914 r.; obiekt zabytkowy (nr rej. 3 z 23.02.1953) Po II w. św. poświęcony  28.08.1945 roku, konsekrowany 13.12.2000 roku przez bpa Marian Gołębiewskiego.

Data erygowania: 24.06.1981 r., liczba wiernych: 9015 osób; odpust w Drawsku Pomorskim według tradycji 26 sierpnia.

Msze św.
w niedziele: 800
, 1000, 1130, 1800
w dni powszednie: 700, 1800.

Kościół Parafiany
w Drawsku Pomorskim

Kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, do 1949 r. pw. Najświętszej Maryji Panny,  wybudowany został w stylu późnogotyckim na przełomie XIV i XV wieku.  Wieżę dobudowano pod koniec XV w. Na szczególną uwagę zasługują trzy portale: zachodni największy z 1854 roku oraz dwa boczne ostrołukowe (z południowej i północnej strony), ołtarz główny z 1705 roku, neobarokowe stalle, empory, organy i ambona z 1854 roku, a także witraże w prezbiterium i wieży kościelnej.

Kościół był wielokrotnie odbudowywany po pożarach w 1534 r., 1620 r., 1664 r. i w 1666 r., odnowiony 1710-1712 (wieża), 1722 (mury), restaurowany 1854-1855, 1913-1914 r.; obiekt zabytkowy (nr rej. 3 z 23.02.1953) Po II w. św. poświęcony  28.08.1945 roku, konsekrowany 13.12.2000 roku przez bpa Marian Gołębiewskiego.

Data erygowania: 24.06.1981 r., liczba wiernych: 9015 osób; odpust w Drawsku Pomorskim według tradycji 26 sierpnia.

Msze św.
w niedziele: 800
, 1000, 1130, 1800
w dni powszednie: 700, 1800.

Kościół Filialny w Jankowie

Kościół filialny pw. św. Rafała Kalinowskiego wybudowany w latach 1985-1990, poświęcony w dniu 17 listopada 1990 roku. Odpust w Jankowie 20 listopada.

Msze św.
w niedziele o 900; piątek o 1630(oprócz wakacji)

Kościół Filialny w Wolicznie

Kościół filialny pw. Imienia Maryi wybudowany w  1839 roku, szachulcowy konstrukcji słupowo – ramowej, obiekt zabytkowy, poświęcony w dniu  23 maja 1948 roku. Odpust w Wolicznie 12 września.

Msze św.
w niedziele o 1000

Kościół Filialny w Jankowie

Kościół filialny pw. św. Rafała Kalinowskiego wybudowany w latach 1985-1990, poświęcony w dniu 17 listopada 1990 roku. Odpust w Jankowie 20 listopada.

Msze św.
w niedziele o 900; piątek o 1630(oprócz wakacji)

Kościół Filialny w Wolicznie

Kościół filialny pw. Imienia Maryi wybudowany w  1839 roku, szachulcowy konstrukcji słupowo – ramowej, obiekt zabytkowy, poświęcony w dniu  23 maja 1948 roku. Odpust w Wolicznie 12 września.

Msze św.
w niedziele o 1000