JEZUS DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM

Podsumowaniem liturgii Słowa V Niedzieli Wielkanocy jest fragment Ewangelii. Trudny do czytania i słuchania, gdyż jest ciągiem zadawanych pytań i odpowiedzi.

Wśród nich jako najważniejsze zdają się wyłaniać dwie odpowiedzi Jezusa: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” oraz kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca”.

Nie ma innej drogi dla chrześcijanina jak droga wiary w Jezusa, droga prawdy o sobie samym i relacjach innymi oraz życie łaską, której udziela nam Zbawiciel. Krocząc drogą Jezusa osiągniemy cel, życia u ujrzymy jego samego, który jest światłością świata.