MISTERIUM SŁOWA, KTÓRE STAŁO SIĘ CHLEBEM ŻYCIA

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dn. 26 kwietnia 2020 roku czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tak swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19). Patronat honorowy nad czwartym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują:

Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski,
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
oraz
Prezes
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Mateusz Morawiecki.

 

Uroczysta celebracja pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z udziałem zaproszonych lektorów – ma miejsce w katedrze wawelskiej i jest transmitowana na żywo w TVP Info o godz. 10.00. Ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej w Łagiewnikach i transmitowanej na żywo o godz. 7.00 w TVP 1 oraz Mszy św. sprawowanej w kaplicy w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która jest transmitowana na żywo w TVP Polonia o godz. 13.00. Mamy żywą nadzieję, że również Ojciec Święty Franciszek po modlitwie „Regina Coeli” skieruje do Polaków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma świętego.