Modernizacja budynku Domu Katolickiego
przy ul. Kilińskiego

Dzięki funduszom z WFOŚiGW w Szczecinie ukończone zostało zadanie “Wymiana nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizacja budynku Domu Katolickiego przy ul. Kilińskiego 6 w Drawsku Pomorskim“.

Wykonany prace:

  • wymiana pokrycia dachu z blachy na dachówkę ceramiczną
  • ocieplenie poddasza
  • wymiana okien drewnianych na okna drewniane w wykonaniu konserwatorskim
  • rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej z przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową