Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa
ze środków funduszu kościelnego MSWiA

W ramach zadania wykonano roboty konserwatorskie i budowlane w zakresie:

  1. więźby dachowej i stropu nawy: wymiana płatwi, murłat, krokwi, słupów, uzupełnienie brakujących belek stropowych i mieczy, prostowanie i naprawa więźby, impregnacje grzybobójcze, owadobójcze i ogniochronne
  2. wymiany pokrycia dachowego: rozbiórki, ołacenie połaci, krycie dachówką, obróki blacharskie oraz rynny
  3. wymiana instalacji odgromowej

Wszystkie prace zostały wykonano pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru uprawnionych przy pracach przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.