PARAFIA JUTRA
II Kongres Teologii Praktycznej

Zapraszamy do udziału w II Kongresie Teologii Praktycznej PARAFIA JUTRA, który odbędzie się w Licheniu w dniach 19-21 września 2023 r. W ramach wydarzenia przygotowaliśmy specjalne punkty programu przeznaczone dla proboszczów i ich parafian. Odbędzie się między innymi prezentacja finalistów konkursu organizowanego przez KAI AKTYWNA PARAFIA. Będzie to okazja, by wymienić się spostrzeżeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi posługiwania w parafii. Będzie także możliwość wzięcia udziału w pracach grup tematycznych poświęconych różnym aspektom funkcjonowania parafii. Chcemy też razem modlić się w intencji odnowy naszych parafii. Szczegóły programu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: parafiajutra.pl
 

Tym samym zapraszamy, by wspólnie spojrzeć na obecną sytuację polskich parafii w świetle przeprowadzonych badań oraz wytyczyć kierunki ich rozwoju w obliczu nowych wyzwań. Wielu z Was włączyło się w ten projekt na etapie badawczym, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że podobnie zaangażujecie się w budowanie strategii dla Waszych PARAFII JUTRA.

Adres strony Kongresu: parafiajutra.pl

W imieniu organizatorów:
Ks. Tomasz Wielebski
Wydział Teologiczny UKSW