Przekaż 1 % podatku!

Celem Organizacji Pożytku Publicznego Caritas „POMAGAM BLIŹNIEMU” jest działalność charytatywna prowadzona dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, od poczęcia do naturalnej śmierci. Tym właśnie zajmujemy się na co dzień. Korzystając z ofiar darczyńców i z ofiarowanego 1% podatku pomagamy na terenie całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej tym, którym nie powiodło się w życiu.

Przekazanie 1 procenta podatku to bezpieczna darowizna, ponieważ podlega szczegółowemu rozliczeniu (można je pobrać z naszej strony). Ofiarując nam swój 1% (który i tak jest pobierany, więc nic nas nie kosztuje) mają Państwo pewność, że skorzystają z niego – jak w ubiegłym roku – chorzy, dzieci z ubogich rodzin, ofiary nieszczęść, biedni i porzuceni… Do zadań OPP Caritas „POMAGAM BLIŹNIEMU” należy w szczególności prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności rodzin, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów i ofiar klęsk żywiołowych.

Możecie Państwo włączyć się w naszą codzienną pomoc przez ofiarowanie naszej OPP jednego procenta podatku wpisując nasz numer KRS 0000274950 Caritas „Pomagam Bliźniemu” w swój PIT.