Święto św. Kazimierza

W dniu 4 marca Kościół katolicki w Polsce obchodzi święto św. Kazimierza, królewicza urodzonego na Wawelu, patrona Polski i Litwy. Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Był gorliwym czcicielem Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Jego pierwszym wychowawcą i nauczycielem był Jan Długosz. Św. Kazimierz zmarł po długotrwałej chorobie płuc w roku 1484 i został pochowany w Wilnie, gdzie w 1604 r. odbyły się uroczystości kanonizacyjne Królewicza.
Więcej o św. Kazimierzu —> na brewiarz.pl