VII Niepokalanowskie Spotkanie Apostolatu Margaretka
w dn. 27 kwietnia 2024 r.