Zaproszenie na święcenia diakonatu i prezbiteratu

BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO
NA ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU

      Siostry i Bracia w Chrystusie!

      Miesiąc maj to czas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, która jest bardzo ważnym i niezwykle radosnym wydarzeniem dla dzieci, ich rodzin i naszych wspólnot parafialnych. Postawa dzieci, które pragną, aby Chrystus zamieszkał w ich sercach, inspiruje do pogłębienia naszej wiary w Boga i mocniejszego zakorzenienia we wspólnocie Kościoła.

      W tym majowym czasie wyrażamy Bogu wdzięczność nie tylko za dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej, ale również za kapłanów, przez których posługę Bóg do nas przychodzi – w tym także za tych, którzy w najbliższych dniach przyjmą święcenia. Wdzięczny Bogu za dar nowych powołań, z radością zapraszam, w najbliższą sobotę, 20 maja o godz. 11:00, do koszalińskiego kościoła katedralnego, na święcenia prezbiteratu, które przyjmie czterech diakonów naszej diecezji. Zaś w sobotę 3 czerwca o godz. 11:00, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bobolicach, trzech kleryków koszalińskiego seminarium przyjmie święcenia diakonatu. Gorąco zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich i polecam Waszej szczególnej modlitewnej pamięci przystępujących do święceń prezbiteratu i diakonatu.

      Pełni troski o przyszłość naszej diecezji, w modlitwach osobistych i wspólnotowych nie ustawajmy w prośbach o nowych robotników do Winnicy Pańskiej. Wyjątkowa odpowiedzialność za tę troskę spoczywa na nas kapłanach, ale do tej modlitwy zapraszam także dzieci, których szczera modlitwa jest szczególnie miła Bogu. Bóg daje Kościołowi powołania na miarę potrzeb, jednak wyzwaniem jest usłyszenie Jego głosu i pozytywna odpowiedź, dlatego istotne znaczenie ma kapłańskie towarzyszenie młodym i pomoc w rozpoznaniu ich powołania. Cenna jest nie tylko modlitwa, ale także słowo mądrej rady i towarzyszenie im w podejmowaniu decyzji, a potem w realizacji ich powołania.

      Noszę w sercu ogromną wdzięczność wobec kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich podejmujących tę troskę o powołania kapłańskie i zakonne i z serca wszystkim błogosławię.

† Zbigniew Zieliński Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dnia 13 maja A.D. 2023

Zarządzenie:
Powyższe zaproszenie należy odczytać we wszystkich świątyniach Diecezji Ko- szalińsko-Kołobrzeskiej w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas wszyst- kich Mszy Świętych w niedzielę 14 maja br.

Koszalin, dnia 13 maja 2023 r. Znak: B23 – 6/23

† Krzysztof Zadarko Wikariusz Generalny